หลักสูตร ซอยผมสตรี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร ซอยผมสตรี

สาขาวิชา    เสริมสวย
รหัส         31502                            
หลักสูตร   ซอยผมสตรี                                                          
              Women Hair Snipping Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
2มีทักษะเกี่ยวกับงาน
3มีกิจนิสัยในการทำงาน
สมรรถนะหลักสูตร
        สามารถปฏิบัติซอยผมและทำเคมีผมได้
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  31502-01    ชื่อวิชาการตัดซอยผมสตรี                                    
รหัสวิชา  31502-02   ชื่อวิชา การทำเคมีผม                          


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น